Franjevci Subotica

Vjeronauk

Vjeronauk

Vjeronauk za mlade

Subotom od 19h


Vjeronauk za odrasle

Srijedom nakon večernje mise.